Sunday, December 18, 2016

Den største gleden du kan ha

Etter en lang stillhet som dels skyldes latskap, dels at jeg i det siste har vært travelt opptatt med å unngå å hoste opp lungene mine, er det tid for et nytt innlegg. Den største gleden du kan ha, er å gjøre andre glad, så jeg byr denne gangen på noen julegavetips.

Mange vil mene at det er lovlig sent å handle julegaver nå. Jeg hører dessverre til den typen mennesker som ville finne det vanskelig å velge mellom en halvtimes julehandel og en rotfylling uten bedøvelse. Gaveinnkjøp har jeg en lang tradisjon for å utsette så lenge som mulig, hvilket selvfølgelig bare garanterer at opplevelsen blir desto mer grusom. På den annen side: Man har ikke levd før man har stått ved pakkedisken i Tanums filial på Karl Johan på lille julaften med en voksende kø av utålmodige mennesker bak seg, mens man febrilsk prøver å finne enden på teiprullen. Tro meg, jeg vet.

Når gaver skal kjøpes, er det et anerkjent prinsipp at man forsøker å få tak i noe som mottakeren ønsker seg. Dette er et prinsipp jeg støtter. Jeg har imidlertid møtt på mennesker som går sine egne veier på dette punktet. De ser heller på gavene som en mulighet til å spre sine holdninger og verdier til slekt og venner. Presangene blir nennsomt valgt med tanke på å utbedre det giveren anser som skavanker eller mangler i mottaker. For slike mennesker er julen en gylden anledning til å forme omgivelsene litt mer i deres eget bilde. Dette er en tenkemåte som jeg synes er fascinerende, selv om jeg selvsagt tar avstand fra den.

Bøker er den ideelle julegave. Holder du deg utelukkende til dem, kan du med litt hell finne alle gavene i én og samme butikk. De er lette å pakke inn, og enkle å stable. De blir ikke knust under transport. I tillegg er de svært godt egnet dersom man ser på julegavene som et ideologisk prosjekt (nevnte jeg at jeg tar fullstendig avstand fra dette?) Hvis jeg hensetter meg i den høyst hypotetiske situasjonen at jeg var av typen som bruker julen til å påvirke, hva ville jeg kjøpe da, og til hvem? Dette er utgangspunktet for de følgende begrunnede forslag:


  • Til bedreviteren som trenger å få justert selvtilliten: "The Road to Reality" av Roger Penrose. Forfatteren starter med å forsikre leseren som slet litt med matematikk på skolen om at her er der intet å frykte. Noen kapitler senere erklærer han at klassisk mekanikk er det samme som geometri på en symplektisk mangfoldighet. En bok selv folk med doktorgrad i fysikk ikke legger ned uten å ha fått riper i selvbildet. 
  • Til en som egentlig ønsker seg "noe av Paulo Coelho": "Syv korte leksjoner i fysikk" av Carlo Rovelli. Det er ikke sikkert at mottakeren vil merke forskjellen. 
  • Til en som trenger å komme i kontakt med sine mørkere sider: "Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality" av Max Tegmark. En bok som handler om forfatterens ekstremversjon av multiverset, men nesten like mye om ham selv. Max elsker å være radikal. Max passer på å nevne Giordano Bruno og Galielo Galilei så ofte han kan. Man begynner å mistenke at han drømmer om å bli en martyr for den frie tanke. Man griper seg selv i å ønske at drømmen blir realisert. 
  • Til helseentusiasten som er hektet på gojibær og hvetegress: "The ten (food) commandments" av Jay Rayner. Rayner skriver restaurantanmeldelser i The Guardian, og dette er ingen populærvitenskapelig bok, men i kapittel 9 bruker han fakta og sitt uovertrufne vidd til å levere den morsomste slakten av den såkalte supermaten jeg noensinne har lest. 
  • Til en som gleder seg til neste Alternativmesse: "Hva er fysikk" av Gaute Einevoll. Den beste utlegning på norsk av fysikernes verdensbilde. 
Og slik kunne jeg sikkert fortsatt en stund. Men, som jeg håper jeg har nevnt, så tenker ikke jeg på denne måten. Gaver skal glede, ikke forbedre eller irritere. Og hvis du vil glede noen med en bok denne julen, så er det én jeg vil anbefale framfor noen annen: "Det usynlige universet"  av Jostein Riiser Kristiansen. Til tross for den manglende avstand som følger at jeg på sett og vis er Josteins akademiske far, våger jeg påstanden om at dette er en glimrende bok. Kjenner du noen som er interessert i mørk materie og mørk energi, så gir du dem denne. Forfatteren kan det han skriver om, og han kan som få skrive om det. Nøkternt, men underholdende. Pedagogisk, men aldri nedlatende eller fordummende. Kanskje det vakreste du kan gi til noen du er glad i. 

Saturday, October 29, 2016

Ikke en nerdebokAt sakprosa om de harde realfagene blir anmeldt i dagspressen er mer sjeldent enn oppholdsvær i Bergen. Nå har imidlertid Carlo Rovellis "Syv korte leksjoner i fysikk" klart bragden å bli omtalt i (minst) to aviser. Den fikk anerkjennende omtale i Aftenposten, og en overveiende positiv vurdering i Klassekampens litteraturmagasin fra min kollega og svirebror Jostein Riiser Kristiansen. Da jeg ble trukket inn som en slags ekstern sensor i en journalists dannelsesprosjekt med boka som utgangspunkt, ble jeg nysgjerrig nok til at jeg bestemte meg for se hva Rovelli har å si.

Boka består av sju kapitler, eller leksjoner om du vil, og er egentlig en samling av avisartikler. Redaktører er en nådeløs art, spesielt når det gjelder den hellige grensen for antall tegn. For skribenten kan det ha den fordelen at man tvinges til å uttrykke seg kortere og klarere enn man ellers ville ha gjort, og at man tenker grundig gjennom hva som er viktig å få sagt. Ulempene er at forbehold ofte må utelates, og det blir vanskelig å forklare mer innviklede begrep. Det må sies med en gang at "Syv  korte leksjoner" bærer noe preg av disse ulempene. Rovelli forkynner mer enn han forklarer. Gitt formatet, kan han vanskelig klandres hardt for dette. Men jeg må gi ham noen drag fra pepperkverna for at betydningen av eksperimenter og observasjoner havner i bakgrunnen.

Dette er spesielt tydelig i den tredje leksjonen, om universets arkitektur. Her skisseres det hvordan våre forestillinger om universet har endret seg gjennom historien. Hele tiden introduseres endringer i verdensbildet med ord som "målinger viste", uten noen opplysninger om hvilke målinger det er snakk om, og hvorfor de viste det. Dette kapitlet er et av de korteste, så jeg tror Rovelli kunne flottet seg med noen ekstra tegn. For eksempel ville noen setninger om vanskelighetene forbundet med avstandsmålinger i astronomi gitt leseren en bedre forståelse av hvorfor det har tatt lang tid å kartlegge universets struktur.

Stilen til Rovelli blir også et problem i leksjonen om kvantefysikk. Her er det viktig å skille mellom formalisme og tolkning. Siden det ikke er plass til formalisme i boka, får vi servert forfatterens tolkning, helt uten forbehold, i setninger som "Et elektron er altså en ansamling av hopp eller interaksjoner mellom ulike tilstander." Det er ikke noe i den matematiske formuleringen av kvantemekanikken som dikterer et slikt synspunkt.

I Aftenposten fikk Rovelli skryt for språket, og han skriver helt klart mer fargerikt enn fysikere flest. Bare les hvordan han forteller om sitt møte med den generelle relativitetsteorien: "Det var magisk - som om en venn hadde hvisket en forbløffende, skjult sannhet i øret mitt, løftet vekk sløret fra virkeligheten og avdekket en enklere, dypere verdensorden." Smak og behag er høyst subjektivt. For en gretten gubbe som har levd lenge nok til å erkjenne at man de fleste morgener våkner opp av at blæra er full, ikke av at fugler kvitrer utenfor soveromsvinduet, kan setninger som den siterte bli litt i meste laget.

Språket kommer faktisk til tider litt i veien for forståelsen. I sjette leksjon forsøker Rovelli til en avveksling å gi noen forklaringer. Problemet er at de har en tendens til å bli unødvendig innfløkte på grunn av hans lyriske trang.

I femte kapittel er det, som Jostein også påpekte i sin anmeldelse, begått en unnlatelsessynd. Her forteller Rovelli om problemene med å forene kvantemekanikk med generell relativitetsteori. Han har selv arbeidet med én av teoriene som forsøker å oppnå dette, kjent på godt norsk som Loop Quantum Gravity, i oversettelsen kalt romsløyfer. Naturlig nok blir denne teorien omtalt i kapitlet. Problemet er at dens største konkurrent, strengteori, ikke blir nevnt med et eneste ord. Man kan mene mye om strengteori, men det er fremdeles slik at den har en stor tilhengerskare, og det er feil å gjøre leseren oppmerksom på at den eksisterer.

Det sjuende kapitlet, "Oss", består av betraktninger om forholdet mellom fysikk, menneskets natur og fri vilje. I og for seg interessant, men det er strengt tatt ikke en leksjon i fysikk.

Mine innvendninger til tross, synes jeg det er mye bra i denne boka. Den er helt klart ikke en bok for nerder. En nerd ønsker seg en lengre bok med flere og grundigere forklaringer, og med et klarere blikk for empiriens betydning. Men ikke alle mennesker er fysikknerder. Det finnes, utrolig nok, folk der ute som har fysikkangst. Det finnes til og med de som ikke liker fysikk. Mennesker som, med Luthers ord, lever som det kjære kveg og de vettløse griser. Er du så uheldig å kjenne en slik person, kan det absolutt være et fornuftig og omsorgsfullt tiltak å gi ham eller henne et eksemplar av "Syv korte leksjoner i fysikk".  


Monday, October 10, 2016

Nostalgi


Fysikk er ikke bare ligninger og eksperimenter, det er også følelser. Si ordet "kvantemekanikk", og jeg blir umiddelbart nostalgisk. Jeg tenker tilbake til tiden før vi visste at forelesningen var en utdatert undervisningsform og jeg lærte kvantemekanikk av den uforlignelige professor Hallstein Høgåsen. Jeg minnes hvordan han utstrålte kunnskap og entusiasme for faget. At han krydret forelesningene med humor og anekdoter om kvantemekanikkens grunnleggere, og at han i pausene var ute og snakket med oss studenter mens han prøvde å få fyr i pipa si. Jeg følte at fysikk var spennende og viktig, og at jeg nå endelig lærte "ordentlig" kvantemekanikk.

Jeg minnes også oppholdene jeg hadde i København som doktorgradsstudent og postdoc.  Der tråkket jeg rundt i de samme gangene som Bohr og Heisenberg en gang gikk i, og jeg hørte på seminarer i det berømte auditorium A, der så mange diskusjoner om "den nye atomteorien" foregikk på 1920-tallet. Dette auditoriet har forøvrig notorisk ubehagelige seter, så Bohr & co må ha hatt skinker av stål. Ånden fra kvantemekanikkens fødeår hvilte fremdeles over stedet, og det var umulig å ikke bli inspirert av å være der.

Jeg forventer ikke at alle skal ha følelser for kvantemekanikken, men den er så viktig i fysikken og har i så høy grad formet samfunnet vi lever i at alle burde kunne noe om den. Men hvilken bok skal man velge?

Det finnes mange populærvitenskapelige bøker om kvantemekanikk. Noen er skamløse heisaturer a la Kaku gjennom teoriens mer spekulative sider. De skal man selvsagt holde seg unna. For den som vil ha en oppdatert innføring er "The Quantum Universe" av Brian Cox og Jeff Forshaw et godt valg. Men min absolutte favoritt er den noe eldre "The Quantum World" av John Polkinghorne.

Dette er en bemerkelsesverdig bok. På under 100 sider klarer Polkinghorne å forklare hvordan kvantemekanikken fungerer, hvorfor den er så radikalt forskjellig fra klassisk fysikk, og hva diskusjonene om tolkningen av teorien dreier seg om.

Dette klarer han ikke uten å jukse litt: Boka inneholder opptil flere ligninger! Du må være forberedt på å støte på ord som "lineære vektorrom" og "hermiteske operatorer". Men Polkinghorne er svært dyktig til å forklare i rene ord hva ligningene og begrepene betyr. Boka er skrevet i et klokkeklart språk, og den som er villig til å bruke litt tid på å fordøye stoffet, vi sitte igjen med en innsikt i hva kvantemekanikk er som langt overgår den man får fra de fleste andre bøker i sjangeren.

Etter en innføring i kvantemekanikkens formalisme, blir temaer som Schrödingers katt, Wigners venn, og mange verdner-tolkningen (også kjent som Everett-tolkningen)beskrevet uten et snev av sensasjonsmakeriet man kan finne hos en del andre forfattere. Det er verdt å sitere Polkinghorne på dette punktet:

It is enough to make poor William of Occam turn in his grave. Entities are being multiplied with incredible profusion. Such prodigality makes little appeal to professional scientists, whose instincts are to seek for a tight and economic understanding of the world. Very few of them indeed have espoused the Everett interpretation. It has, however, been more popular with what one might call the "Gee-whizz" school of science popularisers, always out to stun the public with the weirdness of what they have to offer. "Are you on an aircraft about to crash?" they ask. "Don't worry, there are other worlds in which the quantum fluctuations have gone along a different path which will prevent the crash. Those carbon copies of yourself which inhabit those worlds will live on." Personally I should find that cold comfort. Reality is not to be trifled with and sliced up in this way. 

Én liten kritisk bemerkning har jeg: I omtalen av EPR-paradokset kunne det kommet klarere fram at sammenfiltrede tilstander er svært skjøre. Utgangspunktet her er to partikler som er preparert i en tilstand der deres totale spinn er lik null. De beveger seg så langt vekk fra hverandre. Det springende punkt her, er at kvantemekanikken sier at selv om de befinner seg på hver sin side av det synlige univers, vil en måling av spinnet til den ene partikkelen umiddelbart bestemme spinntilstanden til den andre. Partiklene ser ut til å vite om hverandre fremdeles. Det betyr imidlertid ikke at slike tilstander er vanlige. Partikler som eventuelt var korrelerte på denne måten tidlig i universets historie har for lengst vekselvirket med andre partikler, slik at minnet om tidligere forhold de inngikk i er vasket vekk for godt. Det burde ha blitt sagt i boka.

En annen innvending kan rettes mot meg for å velge ut en bok fra 1989. Siden den gangen har det skjedd en stor utvikling i teknikkene for å lage og manipulere kvantetilstander som har gjort det mulig å teste kvantemekanikken på måter som ikke fantes for snart 30 år siden. Men den grunnleggende kunnskapen som trengs for å forstå betydningen av de nye eksperimentene er forklart på utmerket vis i Polkinghornes bok, og det finnes et enkelt svar på hvordan man kan oppdatere seg: Les flere bøker! Jeg skal i et senere innlegg komme med noen forslag.

Hvordan kvantemekanikken skal tolkes er like uavklart i dag som det var på Bohrs tid. De fleste fysikere, inkludert undertegnede, følger i praksis "shut up and calculate"-skolen. Vi anvender kvantemekanikken for å løse fysiske problemer uten å bry oss om hva formalismen egentlig sier om den fysiske virkeligheten. Det synes jeg vi på mange måter gjør rett i, for tolkningen er et fysisk problem som neppe kan avgjøres ved eksperimenter. Det hører derfor naturlig hjemme i fagfilosofenes domene. Allikevel er det litt trist at fysikere for det meste har trukket seg tilbake fra diskusjonen. Nostalgien griper meg igjen, og jeg lengter tilbake til en tid da tweedkledde, piperøkende fysikere diskuterte kvantefysikkens betydning som om det gjaldt liv eller død.

Monday, October 3, 2016

Kopernikos


Alle vet hvem Nikolaus Kopernikus var, og at han satte sola i sentrum eller noe sånt noe, men hvor mange har lest boka hans? Jeg har ikke gjort det. En side ved saken er at jeg, til min store sorg, ikke kan latin. Da jeg kom over en oversettelse til engelsk, gjorde jeg et forsøk, men ga fort opp. Mange av begrepene som brukes og mye av matematikken, er ikke til å kjenne igjen for nåtidens lesere. Skal man forstå "De revolutionibus", må man først sette seg inn i en annen begrepsverden. Det er jeg for lat til å gjøre. For astronomer i dag er det heldigvis få, om noen, faglige grunner til å være fortrolig med det intrikate systemet av deferenter og episykler som Kopernikus konstruerte for å være mer aristotelisk enn Ptolemeus.

Det finnes derimot gode grunner til å lære noe om Kopernikus og den tiden han levde i. Ikke minst for å unngå si ting som er like ko-ko som Kaku om vitenskapshistorie (se forrige innlegg), men først og fremst fordi det er veldig interessant. Særlig når man lærer det fra en forfatter som Owen Gingerich, og en bok som "The Book Nobody Read".

Owen Gingerich tok doktorgrad i astrofysikk, men han har senere jobbet mest med vitenskapshistorie, og er en svært anerkjent ekspert på Kopernikus og Kepler. Bakgrunnen for denne boka er en påstand i Arthur Koestlers "The sleepwalkers". Koestlers bok er høyst lesverdig, men er preget av at han hadde en viss forakt for både Galilei og Kopernikus. Blant annet skrev han at "De revolutionibus" var en bok ingen leste. Under forberedelsene til 500-årsjubilieet for Kopernikus fødsel, fikk Gingerich ideen om å sjekke om denne påstanden var sann. Han bestemte seg for å spore opp og undersøke så mange første- og andreutgaver av boka som mulig.

Hvordan kunne han finne ut om et eksemplar av boka var blitt lest? Grundige lesere hadde den gang, slik de ofte har fremdeles, for vane å notere kommentarer, rettelser og egne ideer i margen. En kommentert bok, er en lest bok.

Prosjektet fylte et stort område i både tid og rom, og ble først fullført på begynnelsen av 2000-tallet. Resultatet ble en grundig gjennomgang for eksperter av alle eksemplarene Gingerich klarte å oppspore, og en mer populært innrettet og personlig beretning om prosjektet i form av "The Book Nobody Read."

Konklusjonen, for å ta den først, ble en helt klar negasjon av bokas tittel. Kopernikus bok var utbredt blant astronomer i hele Europa, og de leste den grundig.

Gingerichs bok er en blanding av vitenskapshistorie og detektivfortelling. For én som bare er interessert i å lære om det førstnevnte, kan blandingen kanskje bli litt forstyrrende. Men den har sine store fordeler. Fortellingen om jakten på gamle bøker, sidespor som dukket opp, og hvordan Gingerich forfulgte dem, er svært spennende lesning. Den gir også innsikt i hvor mye som kreves av en vitenskapshistoriker. Kunnskap om historie, språk, astronomi, håndskrift, trykkekunst, bokbinderi, papir og hvordan det ble laget på ulike steder til ulike tider, er bare noen av verktøyene Gingerich måtte ha i verktøykassa si. Det er imponerende å se hvor mye som kan leses ut av ørsmå detaljer i en bok og måten den er blitt laget på. Og for en fysiker kan det gi sunne korreksjoner til selvbildet å se hvor mye som kreves for å gjøre solid forskning i en annen disiplin.

Hva har boka å si om Kopernikus og kirken? Kopernikus var klar over at hans ideér kunne komme i konflikt med enkelte vers i Bibelen dersom de ble forstått bokstavelig. Han dediserte "De revolitionibus" til pave Paul 3., og i dedikasjonen forsøkte han å imøtegå eventuell kritikk. Men det var ikke frykt for Inkvisisjonen som fikk ham til å vente så lenge med å gi ut boka. Han sirkulerte et manuskript der han beskrev sitt heliosentriske system blant sine nærmeste betrodde allerede i 1514. Johannes Rheticus, lutheraneren som hjalp katolikken Kopernikus med å ferdigstille boka og få den trykt, publiserte et sammendrag av verket et par år før "De revolutionibus" kom ut. Det som holdt Kopernikus tilbake var hans trang til å ha finpusset modellen mest mulig før den ble offentliggjort. Han fryktet å bli ledd ut av astronomene, ikke å bli forfulgt av Vatikanet.

"De revolutionibus" havnet på Vatikanets sensurliste først etter rettsaken mot Galilei, mer enn 70 år etter at Kopernikus var død. Og den ble ikke forbudt, bare sensurert. I 1620 kom de ti endringene som måtte gjøres for at gode katolikker kunne lese den. De dreide seg om avsnitt der Kopernikus kunne leses slik at han mente at hans system var ment som en fysisk beskrivelse av universet, og ikke bare en regnemodell. Som det sistnevnte kunne Vatikanet leve med heliosentrismen.

Artig nok forteller Gingerich at for de eksemplarene som han kan fastslå oppbevaringssted for i 1620, er det slik at to tredjedeler av bøkene i Italia ble rettet etter Inkvisisjonens ordre, men nesten ingen i andre land. Og det inkluderer katolske land som Spania og Frankrike. I den spanske versjonen av listen over sensurerte og forbudte bøker var "De revolutionibus" til og med tillatt i usensurert versjon. Dette forteller vel at Vatikanets makt ikke rakk særlig langt. Det ligger en viss ironi i at endringene er samvittighetsfullt notert i Galileis eksemplar, i hans egen håndskrift.

Svært få astronomer godtok det heliosentriske systemet umiddelbart. Det var noen ting som falt mer naturlig på plass i det kopernikanske systemet, men som et verktøy for å beregne planetposisjoner var det hverken enklere eller mer nøyaktig enn det ptolemeiske. Den rådende forståelsen av bevegelse på den tiden, Aristoteles bevegelseslære, hadde også som konsekvens at jorda måtte være universets ubevegelige midtpunkt. Uten en ny forståelse av bevegelse, ga det heliosentriske systemet ikke så mye mening. Det astronomiske fellesskapet reagerte stort sett akkurat som det gjør i dag på nye ideer: forsiktig og avventende.

Å lese vitenskapshistorie bringer oss nærmere innpå de store navnene og begivenhetene. Vi lærer at at de sjelden var de ensomme geniene vi har en tendens til å tro at de var. Det var flere enn Newton som sto på kjempers skuldre. Søken etter sannhet er aldri enkelt, og hindringene skifter bare form. De har mye med menneskets natur å gjøre, svært lite med religion.

"The Book Nobody Read" er en bok som det er vanskelig å legge fra seg. Det er en bok alle burde lese.Wednesday, September 14, 2016

Porno

                                                         Pornosladd er på sin plass her.

Det finnes i hovedsak to måter å drive med teoretisk fysikk på. Man kan forsøke å forklare og beskrive fenomener ved hjelp av kjente fysiske loverEt eksempel er arbeidet med å forstå høytemperatur supraledning. De grunnleggende prinsippene, kvantefysikk og elektromagnetisme, er på plass, men det er ikke enkelt å forstå hvordan fenomenet følger fra disse.

I den andre typen teoretisk fysikk søker man nye lover. Dette er først og fremst aktuelt i elementærpartikkelfysikk og kosmologi, der vi studerer naturen under forhold som ikke er godt utforsket. Slik teori er nødvendigvis spekulativ. Et eksempel på dette er letingen etter en bedre teori en Standardmodellen i partikkelfysikk.

Begge formene for teori er berettigede og interessante. Og begge bør formidles til ikke-spesialister. Kvinnen i gata har rett til å vite hva vi driver med, og av og til har vi noe spennende å fortelle henne.

For utøvere av den spekulative teorien er det viktig å være bevisst dette skillet når faget skal formidles. Det må skilles klart mellom hva som er sikkert og hva som er ideer som kan ha noe for seg, men som ikke er testet. Mange mestrer denne balansegangen. En som ikke gjør det, er Michio Kaku, professor i teoretisk fysikk ved City University of New York.

Kaku har skrevet flere populærvitenskapelige bøker, og opptrer ofte i dokumentarer. For noen år siden leste jeg hans "Parallel Worlds", og det var en opplevelse som var så vond at jeg aldri vil glemme den. Da jeg plukket fram boka for å lese den om igjen før jeg begynte å skrive dette, følte jeg at jeg begikk en form for intellektuell selvskading.

Blant det boka forsøker å formidle er at det angivelig er bred enighet blant fysikere om at vi lever i et multivers, at universet har ekstra romlige dimensjoner, og at menneskeheten i en fjern fortid vil emigrere til ett av de parallelle universene. Ikke småtterier, og en ansvarlig forfatter burde ta mengder med forbehold i beskrivelsen av disse ideene. Men forbehold er ikke Kakus greie. Av og til nevner han at en ide er spekulativ og omdiskutert, men noen avsnitt senere er dette glemt, og ideen er blitt til veletablert fysikk. "Hvis A er mulig, så er A sant" ser ut til å være et aksiom i hans private logikk. Å lese Kaku for å lære fysikk er som å lese "Da Vinci-koden" for å lære kirkehistorie.

Det er høy grad av samsvar mellom stil og innhold i boka. Kaku er tydelig ute etter å overvelde leseren med de ufattelige konsekvensene av moderne fysikk, og han gjør bruk av mange virkemidler som man kjenner igjen fra tabloidpressen. Alt er sjokkerende, sensajonelt, eller revolusjonerende. Boka renner over at sitater fra andre fysikere som angivelig omfavner det nye bildet av universet som Kaku tegner. Kaku kunne fått jobb i desken til VG når som helst. Her er noen eksempler:


  • In retrospect, the idea of parallel universes is forced upon us. Inflation represents the merger of traditional cosmology traditional cosmology with advances in particle physics. Being a quantum theory, particle physics states that there is a finite probability for unlikely events to occur, such as the creation of parallel universes. Thus, as soon as we admit the possibility of one universe being created, we open the door to the probability of an endless number of parallel universes being created.  
  • And this paradox goes to perhaps the deepest question in the quantum theory: how can a cat be dead and alive at the same time? To answer this question, physicists have been forced to entertain two outrageous solutions: either there is a cosmic consciousness that watches over us all, or else there are an infinite number of quantum universes.
  • It forces us to hold a different picture of our universe. There is a cosmic "entanglement" between every atom of our body and atoms that are light-years distant. Since all matter came from a single explosion, the big bang, in some sense the atoms of our body are linked with some atom on the other end of the universe in some kind of cosmic quantum web.
  • One physicist who has tried to exploit this new picture of the universe is Lisa Randall of Harvard. Resembling the actress Jodie Foster a bit, Randall seems out of place in the fiercely competitive, testosterone-driven, intensely male profession of theoretical physics.
  • It was no accident that Nicolaus Copernicus wrote his pioneering book, De Revolutionibus Orbium Coelestium (On the Revolutions of the Celestial Orbs) on his deathbed in 1543, beyond the morbid reach of the Inquisition. It was also inevitable that Galileo, who had been protected for so long by his powerful patrons in the Medici family, would eventually suffer the wrath of the Vatican for popularizing an instrument that revealed a universe that so sharply contradicted church doctrine: the telescope. The mixture of science, religion, and philosophy is indeed a potent brew, so volatile that the great philosopher Giordano Bruno was burned at the stake in 1600 in the streets of Rome for refusing to repudiate his belief that there were an infinite number of planets in the heavens, harboring an infinite number of living beings.
Det er like vanskelig å vite hvor man skal begynne som for en mygg på nudistleir. Inflasjon kan foregå på mange måter. Vi vet ikke hvilken, og strengt tatt er det ennå ikke helt sikkert at inflasjon virkelig fant sted. Ikke alle inflasjonsmodeller gir støtte til ideen om multiverset. Det finnes andre, og langt mindre esoteriske tolkninger av kvantemekanikken enn de to Kaku nevner. Påstanden om at kvantetilstanden til atomer på jorda er sammenfiltret med tilstanden til atomer på den andre siden av universet er rett og slett tøv, hvilket forklarer at vi kan forutsi resultatet av eksperimenter på mikro- og makronivå uten å kjenne kvantetilstanden til elektroner i Andromedagalaksen. De historiske påstandene Kaku kommer med er ikke bare gale, de er hårreisende gale. Hadde han kunnet norsk, ville jeg ha sendt ham et eksemplar av Bjørn Are Davidsens "Da jorden ble flat" der disse og andre seiglivede vitenskapshistoriske myter drepes. Og hvorfor er det nødvendig å trekke inn utseendet i omtalen av en av de få kvinnelige fysikerne som nevnes i boka? Hvordan ble det plutselig relevant? Hvorfor ikke gjøre det med menn også? "Øystein Elgarøy, som ligner på George Clooney i den grad alle menn med én nese og to øyne gjør det, sier at dette resultatet er interessant." Det virker malplassert, for å si det mildt. 

Dette er rett og slett populærvitenskap som porno. Alt fremstilles større og mer glinsende enn det er i virkeligheten, og man føler seg skitten etter å ha lest det. 

Det er klokelig blitt sagt at alle mennesker har en bok i seg, og i de fleste tilfeller er det der den burde forbli. Kaku har skrevet flere, og hvis "Parallel Worlds" er representativ for dem, burde de alle ha forblitt i hans forvirrede sinn. Dessverre er det umulig å få dem inn dit igjen. Men siden alt synes å være mulig for ham, er kanskje det beste han kan gjøre å finne ut hvordan dette kan ordnes allikevel.  

Wednesday, August 31, 2016

Skam


For tre år siden var jeg med på å organisere et møte i London. Møtet var et samarbeide mellom Kavli Foundation, Royal Society og Det Norske Videnskabs-Akademi, temaet var siste nytt innen astrofysikk, og målgruppen inkluderte studenter og generelt interesserte. Valg av foredragsholdere var derfor basert delvis på deres evne til å uttrykke seg forståelig.

En av oppgavene mine var å være ordstyrer under en bolk av møtet. Det er vanligvis ingen stor eller ubehagelig oppgave, men i dette tilfellet skulle det vise seg at oppdraget bød på et eksempel på hvor vanskelig kommunikasjon mellom ulike kulturer kan være.

Frank Close, forfatteren av denne ukas bok, var en av foredragsholderne i min sesjon. Jeg var godt kjent med navnet siden jeg hadde lest et par av hans ganske tallrike populærvitenskapelie bøker. Dessverre var ikke dette en av Closes beste dager. Som pedagogisk prestasjon betraktet var foredraget hans sammenlignbart med den gang den salige professor Eberhard Jensen forklarte for sin lille sønn at et litt merkelig bilde av sola skyldtes aberrasjon i lengderetningen. Og det varte og det rakk.

Jeg forsøkte omsider å signalisere at tiden var knapp, men det var vanskelig å få kontakt. Endelig snudde han seg mot meg og spurte hvor lang tid han hadde igjen. Da var hans tilmålte tid allerede ute, men jeg bestemte meg for å være grei og gi ham to minutter til å avslutte. Dette aktet jeg å signalisere lydløst ved å holde to fingre opp i luften.

Når et slikt signal skal sendes, faller det naturlig for de fleste av oss å løfte høyre hånds pekefinger og langfinger i været. Det man bør være klar over da, er at i mange engelsktalende land, inkludert England, er dette en gest med en tolkning som ikke er rotasjonsinvariant. Utført med håndflaten vendt mot mottageren, kan den bety det jeg ønsket å formidle, eventuelt at du er en sigarrøykende statsminister med sterk tro på å vinne den 2. verdenskrig.
                                                            Slik

Utføres den derimot med håndbaken vendt mot mottageren, sender den et budskap som vi i vår kultur bare bruker én finger for å formidle: En trussel om/oppfordring til/ønske om at fremmedlegemer skal innføres i en kroppsåpning som mottager (og de fleste andre) vanligvis holder godt tildekket. Og det var dessverre denne varianten jeg uforvarende endte opp med å utføre.

                                                                Absolutt ikke slik!

Frank Close så litt overrasket ut, men hentet seg inn igjen og fortsatte foredraget. Jeg fikk ikke juling etterpå, men vi gikk ikke ut på pub sammen heller. Britene som satt rundt meg reagerte med alt fra forfjamselse til fortvilte forsøk på å kvele latteranfall. Det var et klassisk skulle-ønske-jeg-kunne-synke-i-jorda-øyeblikk. En liten ekstra detalj som jeg kan nevne helt til slutt: kronprins Håkon var også til stede.

Det er derfor terapeutiske grunner til at jeg denne uken har valgt å ta for meg én av de populærvitenskapelige bøkene til Frank Close. Ved å gjenoppleve og konfrontere skamfølelsen som navnet hans vekker i meg, kan jeg forhåpentligvis endelig legge denne episoden bak meg.

Boka jeg har valgt ut heter rett og slett "Nothing" og er et bidrag til Oxford University Press' "Very short introduction to"-serie. Det garanterer at forholdet mellom tittel og sideantall er tilnærmet optimalt her.

Hva kan man si om ingenting? For det første bør det nevnes at det er forskjell på hva en fysiker mener med begrepet, og hva en filosof mener. Når filosofer snakker om ingenting, mener de det totale fravær av absolutt alt. For en fysiker betyr det mer noe i retning av hva vi sitter igjen med etter å ha fjernet alt det er fysisk mulig å fjerne. Det er derfor greit å skille mellom de to variantene av ingenting ved å kalle fysikernes ingenting for vakuum. Vakuum må være noe kjedelige greier. Hva blir det igjen av fysikk når alt som fysisk kan fjernes tas vekk?

Faktisk enormt mye. Vakuum rommer noen av fysikkens største uløste gåter. Bare glem Teorien om Alt, vi har ikke en gang Teorien om Ingenting. Det er til og med grunn til å tro at jakten på sistnevnte kan gi viktige spor til jakten på førstnevnte.

Vakuum kan for eksempel være forklaringen på at universet utvider seg stadig raskere. Den generelle relativitetsteorien forteller at vakuum kan lage frastøtende tyngdekraft dersom det har energi. Og kvantefeltteori forteller oss at energi, det har vakuum mer enn nok av. I vår beste beskrivelse av elementærpartiklene er de alle representert med hvert sitt felt. I en situasjon der det ikke er partikler til stede, som jo er tilfellet i vakuum, har alle feltene så lav energi som de kan ha. Men, forteller kvantefysikken oss, denne laveste energien er ikke lik null. Teoretiske beregninger viser at det finnes nok energi til å forklare ekspansjonen, og mere attpå. Faktisk altfor mye mer enn det som skal til. Helt enormt for mye. Hvis beregningene stemte, ville universets akselerasjon ha startet så tidlig og vært så kraftig at stjerner og galakser aldri ville bli dannet. Det har de jo utvilsomt blitt, så alle vet at noe er feil med teorien. Men nøyaktig hva som er feil og hva løsningen er, er det ingen som vet.

Boka gir en innføring i dette problemet, men du vil også lære andre spennende ting om vakuum. Etter en kort gjennomgang av hva greske naturfilosofer og vitenskapelige pionerer som Pascal og Galilei tenkte om vakuum, forklarer Close hvordan forståelsen av det fysiske ingenting spilte en rolle i utviklingen av elektromagnetisme og relativitetsteori. Som nevnt har kvantefysikken forandre vårt syn på vakuum enormt, og noe av det mest spennende i boka er fremstillingen av hvordan fenomener fra kondenserte fasers fysikk har analogier i vakuum. For eksempel er matematikken i Higgsmekanismen, som forklarer hvordan vakuum gir elementærpartiklene masse, bygd over samme lest som forklaringen på at magnetfelt ikke kan trenge inn i en superleder.

På samme måte som gasser, faste stoffer og væsker kan endre fase, kan også vakuum gjøre det. En faseovergang i vakuum kan ha drevet inflasjonsfasen som de fleste kosmologer mener fant sted tidlig i universets historie. Da utvidet universet seg enormt i løpet av svært kort tid, noe som blant annet forklarer hvorfor temperaturen til den kosmiske mikrobølgebakgrunnen er nesten den samme, uansett hvilken retning vi ser i. Videre, som boka forklarer, er det mye som tyder på at kvantefysiske vakuumfluktuasjoner under inflasjonsfasen ble såkorn til alt vi ser av strukturer i universet i dag. Og uten strukturer, ingen mennesker. Vi er barn av vakuum.

Det er i det hele tatt ganske imponerende hvor mye Close har fått plass til på så få sider. Og hvor lite foredraget jeg overvar fortalte om hans evne til å forklare fysikk på en forståelig måte. Skal du bare lese én bok om ingenting, er denne boka et trygt valg. Personlig håper jeg at ingenting også representerer hva forfatteren husker fra en viss dag i november for tre år siden.
Thursday, August 25, 2016

Det fins mindre mellom himmel og jord enn du tror


Er folk med en solid bakgrunn i fysikk mindre tilbøyelige til å falle for healere, homøopater og annet alternativt svada? En kollega og jeg snakket nylig om dette over en kaffekopp. Uten å ha statistikk til å begrunne et svar endte vi allikevel opp med å konkludere med at svaret burde være ja. De fleste ideene i den alternative verdenen strider mot grunnleggende fysiske lover. Det trengs ikke forsøk og statistikk for å fastslå at homøopati ikke kan funke, for de kjente lovene gjør forestillingen om at vannmolekyler kan huske umulig.

Det kan virke arrogant, for det er jo angivelig så mye vi ennå ikke vet. Kan ikke nye, uoppdagede lover tre inn og snu opp-ned på alt vi trodde? For den som er tilbøyelig til slik falsk ydmykhet er Gaute Einevolls "Hva er fysikk" den rette medisinen.

Før jeg skriver videre om boka, bør jeg bekjenne en liten inhabilitet. Jeg kjenner nemlig Gaute. Ikke så godt at jeg ville tilby å måke snø for ham dersom han klaget over smerter i ryggen. Heller ikke så godt at Gaute ville finne det naturlig å klage til meg over ryggsmertene. Men godt nok til at jeg har fastslått at han er en hyggelig fyr og en svært dyktig fysiker. Dersom jeg hadde noe stygt å si om boka hans, ville jeg ikke skrevet om den.

Skal man gi en populærvitenskapelig innføring i fysikk på 150 sider, må det meste fares over med harelabb. Uten et grunnleggende poeng, kunne boka endt opp med å sprike i alle retninger. Heldigvis har Gaute et budskap han hamrer inn: Vi kjenner alle de grunnleggende fysiske lovene som gjelder under de forhold som angår vår hverdag. Det er bare i de mest ekstreme situasjonene, for eksempel om vi ønsker å forstå hva som skjer nær sentrum av et svart hull, at vi ennå strever med å finne de rette lovene. I alle andre sammenhenger funker teoriene vi allerede har: Klassisk mekanikk, noen ganger supplert med kvantemekanikk og/eller relativitetsteori, Maxwells ligninger og statistisk fysikk.

Noen vil kanskje innvende at vi fremdeles ikke kjenner de virkelig grunnleggende naturlovene, de som gir en forent, kvantefysisk beskrivelse av alle kreftene, inkludert gravitasjon. Hvordan kan vi være sikre på at disse lovene vil ha konsekvenser for vår hverdag? Svaret, som omtales kort i boka, er at fysikkens grunnleggende teorier er det vi kaller effektive teorier. Det vil si at detaljene i fysikken på ulike lengdeskalaer ikke er koblet.

Et eksempel: Vi vet at nøytroner og protoner består av kvarker, og at den sterke kjernekraften mellom dem formidles av gluoner. Å lage modeller for kreftene mellom nøytroner og protoner basert på kvarker og gluoner er imidlertid fryktelig komplisert. Det er heller ikke nødvendig. Ved de energiene man stort sett har interesse av i kjernefysikk, er kvarkene innelåst i protonene og nøytronene. Man kan lage en modell for kreftene mellom kjernepartikler der detaljene i oppførselen til kvarker og gluoner oppsummeres i noen få parametre. Vi trenger ikke å vite alt om kvarker og gluoner hvis det vi er ute etter er å forstå atomkjernen.

Et annet eksempel: Vann er som kjent en samling av H20-molekyler. Skal vi regne ut hvordan vann beveger seg, kunne vi ha satt opp og løst de koblede bevegelsesligningene for en slik samling. Igjen blir det for vanskelig, og nok en gang unødvendig. Detaljene i vannmolekylenes oppførsel er uvesentlig. Vi kan regne vannet som et kontinuerlig stoff, og de spesielle egenskapene som vann har fordi det består av H2O-molekyler kan oppsummeres i noen få tall, som for eksempel viskositeten, den indre friksjonen i væsken.

I fundamental fysikk er situasjonen den samme. Vi vet at partikkelfysikkens standardmodell gjelder ved alle energier som er relevante for normale, jordiske forhold (og et godt stykke over disse også.) Detaljene i en mer grunnleggende teori vil bare være relevante ved mye høyere energier. Uansett hvordan den ser ut, kan dens effekter under de forhold vi har utforsket til nå oppsummeres i egenskapene til partiklene vi kjenner til og kreftene som virker mellom dem. Det finnes ingen smutthull for holistisk kvanteterapi via ekstra dimensjoner.

Som tidligere nevnt, kan dette høres arrogant ut. Poenget til Gaute er imidlertid ikke at vi forstår alle fenomener rundt oss. At de grunnleggende prinsippene er etablert, betyr ikke at fysikk er et avsluttet fagfelt. Boka gir mange eksempler på aktuelle forskningsområder der det ikke er enkelt å finne sammenhengen mellom lovene og fenomenene.

Et annet poeng i boka er at de tradisjonelle inndelingen av naturvitenskapene i disipliner som kjemi, biologi og geologi, er kunstig. Alt er til syvende og sist fysikk, og fysikere jobber nå med problemstillinger som tidligere ble ansett for å være utenfor fagområdet. Gaute er selv et eksempel på dette, for han forsøker å  bruke fysikk og matematiske modeller til å forstå hvordan hjernen fungerer. Fysikere er, hevder boka, ikke definert ved hva de jobber med, men ved hvordan de jobber.

Selv er jeg nok litt mer konservativ. Å bli kalt fysiker (eller astrofysiker) er den største ære et menneske kan oppnå, det høyeste man kan aspirere til. Fysikerstatus skal derfor ikke deles ut så lettvint. Det finnes noen som har gått for langt til å kunne regnes blant de rene og ranke. Et eksempel er fysikere som har gått til finansbransjen. I min verden er de da ikke lenger fysikere, men nærmere beslektet med utøvere av verdens eldste yrke (ikke at det er noe galt i det.)

Det er fint med populærvitenskap på norsk, og det er flott at boka gir så mye plass til fysikken vi kan og så lite til mer spekulative teorier. Som jeg nevnte i omtalen av "The first three minutes", handler for mange av de populærvitenskapelige bøkene som blir utgitt om det sære, det spektakulære og spekulative i fysikk. Med multivers, strenger og braner kan det lett virke som om alt er mulig. Det åpner dører for alternativbransjens svada. Da er det godt at folk som Gaute skriver bøker som minner oss om at i vår jordiske virkelighet vet vi mye om hva som er mulig og umulig. Det som høres for godt ut til å være sant, er som regel nettopp det.